Skip to main content

هديه بدهيد و مجوز اختلاس دلاری بگيريد

هديه بدهيد و مجوز اختلاس دلاری بگيريد
AvaToday caption
( هديه همتی به علی انصاری) انتشار یک سند که پشت پرده افزایش نرخ دلار را نشان میدهد!
posted onSeptember 15, 2020
nocomment

هديه بدهيد و مجوز اختلاس دلاری بگيريد ( هديه همتی به علی انصاری) انتشار یک سند که پشت پرده افزایش نرخ دلار را نشان میدهد!

آواتودی: همه كارشناسان بانكی معتقدند كه بايد هـرچه زودتر علی انصاری بدليل اختلاس، تخلفات مالی و ايجاد تورم نجومی در كشور، دستگير و محاكمه و بانك آينده منحل گردد. با اين وجود در كمال تعجب و در اقدامی بی سابقه همتی رئيس خائن بانك مركزی با صدور مجوز ارزی برای بانك آينده، امكان اختلاس های دلاری را برای علی انصاری فراهم كرد. انتشار اين سند پشت پرده افزايش ناگهانی قيمت دلار در چند هفته گذشته را بيشتر مشخص ميكند.

منتظر اختلاس های دلاری علی انصاری و تلاطم در بازار ارز باشيد.

 

هديه بدهيد و مجوز اختلاس دلاری بگيريد