رفتن به محتوای اصلی

احمد باقی کیست و چە رابطەای با خامنەای دارد؟

احمد باقی کیست و چە رابطەای با خامنەای دارد؟
ردیف جلو: شمغدری. محافظ. خامنه‌ای . احمد باقی. محافظ
posted onJanuary 26, 2020
noدیدگاه

آواتودی اختصاصی

احمد باقی در سال ۱۳۵۹ به عنوان پرستار اطاق ریکاوری در بیمارستان قلب شهید رجایی مشغول به کار شد. زمانیکه علی خامنه ای در بیمارستان پس از انفجار بمب در سال ۱۳۶۰ بستری شد باقی بدلیل حزب الهی بودن بعنوان پرستار بخش انقلاب بیمارستان قلب منصوب شد( بخش انقلاب در بیمارستان قلب فقط مخصوص مسئولین رده بالای نظام است )

در طول بستری بودن خامنه‌ای باقی کار تزریقات و تعویض پانسمان او را انجام میداد.

پس از مرخص شدن خامنه ای از بیمارستان باقی را با ھدف مراقبت ویژە از خامنەای با خود به منزلی که علی خامنه ای در آن بصورت مخفی دوران نقاهت را طی میکرد، بردند.

پس از انتخاب خامنه ای به بعنوان رئیس جمهور باقی همچنان به عنوان پرستار مخصوص مدارج ترقی را به سرعت طی کرد، زیرا با سفارش رئیس جمهور وقت باقی را جهت ادامه تحصیل بدون کنکور به دانشگاه فرستادند. احمد باقی توانایی تحصیل در رشته پزشکی را نداشت و رشته تکنسین بیهوشی را انتخاب کرد آن ھم تنھا برای گرفتن مدرک و پس از کارشناسی و کارشناسی ارشد در همین حین باقی را به بعنوان مسئول بخش انقلاب بیمارستان قلب معرفی کردند که در آن زمان باعث ناراحتی پرسنل بیمارستان شد، ولی بجای پاسخگویی همە معترضین را به اخراج تھدید کردند.

در اوائل دوران ریاست جمهوری خامنەای، دکتر منافی وزیر بهداشت وقتت مسئول تیم پزشکی خامنه‌ای بود که پس از آن دکتر میلانی نیا پزشک مخصوص شد ولی ایشان سمت دولتی نداشت و زندگی شخصی نسبتا آزادی داشت که همین امر باعث شد تا پس از انتخاب خامنه ای به عنوان رهبر پزشک مخصوص را تغییر بدھند. در آن زمان دکتر مرندی وزیر وقت بهداشت بعنوان پزشک مخصوص خامنەای انتخاب شد که تا به این زمان دکتر مرندی پزشک مخصوص و رئیس تیم پزشکی خامنه‌ای باقی ماندە است.

ولی احمد باقی در تمام دوران مسئول تزریقات و پرستاری از خامنه‌ای بوده و بسیار مورد اعتماد خامنه‌ای و خانواده اوست.

هر جائیکه خامنه‌ای باشد احمد باقی هم با کیف کمک های اولیه حضور دارد که این بجز حضور تیم کامل پزشکی است.

ایستاده از راست= سید علی مقدم. احمد باقی. نشسته از راست = دکتر منافی. خامنه‌ای. دکتر میلانی نیا

ایستاده از راست=  سید علی مقدم. احمد باقی. نشسته از راست = دکتر منافی.  خامنه‌ای.  دکتر میلانی نیا

ایستاده از راست = مصطفی خامنه‌ای. شمغدری. احمد باقی . نشسته از راست = خامنه‌ای نشته در بغل میثم خامنه‌ای. مجتبی خامنه‌ای. مسعود خامنه‌ای

ایستاده از راست = مصطفی خامنه‌ای.  شمغدری.  احمد باقی  . نشسته از راست = خامنه‌ای نشته در بغل میثم خامنه‌ای.  مجتبی خامنه‌ای.  مسعود خامنه‌ای

دکتر میلانی نیا و خامنه‌ای

دکتر میلانی نیا و خامنه‌ای

نفر اول از راست = احمد باقی و تعدادی از اعضای دفتر و محافظین و دکتر مرندی و دکتر منافی

نفر اول از راست = احمد باقی  و تعدادی از اعضای دفتر و محافظین و دکتر مرندی و دکتر منافی


احمد باقی بالای سر مهدوی کنی

احمد باقی بالای سر مهدوی کنی

عیادت حسن روحانی از مهدوی کنی. نفر اول از راست احمد باقی

عیادت حسن روحانی از مهدوی کنی.  نفر اول از راست  احمد باقی

عیادت خامنه‌ای از مهدوی کنی

عیادت خامنه‌ای از مهدوی کنی

عیادت خامنه‌ای از مهدوی کنی