رفتن به محتوای اصلی

دکتر کرماشانی

Avatar
Reporter avatar

بزرگترین ضد انقلاب جهان!

posted onSeptember 18, 2020
noدیدگاه

هر گاه سخن از «انقلاب» میشود اولین مفهومی که در ذهن هر مخاطبی شکل میگیرد تغییر ساختاری در یک نظام کهنه و از مد خارج شده و ایجاد یک سیستم جدیدتر و مدرن تر برای پاسخگویی به نیازهای جوامع بشری آن هم دقیقا در جهت پیشرف