Skip to main content

ادامه صدور احکام بلندمدت علیه آزادیخواهان ایرانی

ادامه صدور احکام بلندمدت علیه آزادیخواهان ایرانی
دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی در ایران
گزارش مفصلی از نقض حقوق بشر در ایران طی روزهای اخیر
posted onFebruary 11, 2024
nocomment

در ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه و ضدبشری جمهوری اسلامی ایران، طی روزهای اخیر قوه‌ قضایی این رژیم تروریستی احکام حبس‌های طویل المدتی را علیه فعالین آزادیخواه ایرانی صادر کرده است.

بنابر گزارشات رسیده بدست بخش خبر آواتودی، صفا عائلی، دایی شهید ژینا امینی، در یک دادگاه نمایشی و فرمایشی جمعاً به تحمل ۵ سال و ۴ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.

از این مدت محکومیت، سه سال و شش ماه و یک روز با احتساب ایام قبلی بازداشت، برای صفا عائلی قابل اجرا اعلام شده است.

همچنین، یک سوم از مجازات اشد او به مدت ۳ سال تعلیق شده، اما این امر به عدم معاشرت با بازداشت‌شدگان سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی در سقز، مراجعه ماهانه به اداره تروریستی اطلاعات و همچنین گذراندن سه دوره تربیتی، اخلاقی و مذهبی، منوط شده است.

دایی ژینا امینی، روز ۱۴ شهریور سال جاری در جریان هجوم مزدوران اداره تروریستی اطلاعات با خشونت بازداشت و در نهایت، ۲۵ مهر ماه با وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی موقتاً تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

همچنین برپایه گزارش دیگری که بدست آواتودی رسیده حکم یک سال حبس تعزیری سمانه اصغری، فعال حقوق کودکان و دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عیناً تایید شد.

خانم اصغری روز بیست‌و‌سوم شهریور، توسط مزدوران خامنه‌ای در منزل شخصی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت تروریستی اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی پیشتر نیز در جریان انقلاب زن، زندگی، آزادی بازداشت و در اسفند سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به هجده سال و سه ماه حبس محکوم شده بود.

از سوی دیگر آواتودی مطلع گردیده که پخشان عزیزی، فعال زن کُرد و زندانی سیاسی سابق اهل مهاباد، توسط شعبه ۵ بازپرسی دادسرای امنیت اوین، به "عضویت در جمعیت‌های معارض کشور" متهم شده است

پخشان عزیزی، فارغ‌التحصیل مددکاری اجتماعی که شش ماه و ده روز اخیر را در بازداشت و تحت فشار شدید سپری کرده، از حقوق ابتدایی خود، شامل دسترسی به وکیل محروم بوده است.

پخشان عزیزی، روز ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط مزدوران اداره تروریستی اطلاعات در تهران بازداشت شد.

سیستم قضایی ضدبشری ایران بطور روزانه فعالین آزادیخواه ملت‌های ایران را احضا و طی یک دادگاه فرمایشی و نمایشی، به زندان‌های طویل المدت محکوم می‌کند. بنابر گزارش سازماه‌های حقوق بشری جهان این کشور یکی از بزرگترین‌ زندان‌های جهان برای فعالین سیاس، مدنی، کارگری، رسانه‌ای و سیاسی می‌باشد.