Skip to main content

در هلدینگ خلیج فارس چه خبر است؟ 

در هلدینگ خلیج فارس چه خبر است؟ 
posted onFebruary 25, 2022
nocomment

با انتصاب یک فرد نالایق در راس مدیریت هلدینگ خلیج فارس، فرزندسالاری و مافیای پتروشیمی، پشت فرمان هدایت این مجموعه بزرگ اقتصادی نشسته است.

به گزارش آواتودی، در حالی که بسیاری از دلسوزان صنعت پتروشیمی در خصوص انتصاب علی عسگری، مدیر سابق صدا و سیما در هلدینگ خلیج فارس هشدار داده بودند، اما دولت رئیسی به سادگی و با بی‌توجهی از کنار این هشدارها گذشت.

حال خبر می‌رسد که مافیای پتروشیمی در حال برنامه‌ریزی برای غارت هر چه بیشتر منابع این هلدینگ است.

در همین رابطه منابع آواتودی خبر دادند که چندی پیش در یکی از هتل‌های لاکچری تهران، جلسه‌ای با حضور علی عسگری و جلیل سبحانی، دستیار پدر خوانده مافیای پتروشیمی یعنی علینقی خاموشی برگزار شده است تا با اعلام دستورالعمل‌ها و سرخط‌های پدرخوانده، علی عسگری را در خصوص روش فعالیتش در صنعت پتروشیمی توجیه کند.

جلیل سبحانی از مفسدان یقه سفیدی است که با توصیه پدر خوانده مافیای پتروشیمی تاکنون از دو پرونده بزرگ فساد اقتصادی، یعنی پرونده اکبر طبری و همچنین پرونده پتروشیمی‌گیت کنار گذارده شده است.

از سوی دیگر این روزها محمدرضا علی‌عسگری فرزند علی‌عسگری حضور پر رنگی در این هلدینگ داشته و نقش مشاور را برای پدر بازی می‌کند.

 این آقازاده مفسد برخی عناصر رسانه‌ای حذف شده از بدنه سپاه تروریستی پاسداران را هم به هلدینگ آورده است.