رفتن به محتوای اصلی

ایران

ایران

جمعیت مجردها در ایران بە ١٠ میلیون نفر رسیدە است

posted onMay 13, 2021
noدیدگاه

بر اساس آمار یک برنامه‌ی جمعیت‌شناسی، ١٠ میلیون مجرد در ایران زندگی می‌کنند کە این امر بە کاهش جمعیت انجامیدە است.

ارزیابی جمعیت‌شناس "علی‌اکبر معصوم" نشان می‌دهد که تا سال ١٤٠٨ با "متوقف شدن" آمار زنان در سن باروری جعیت ایران کاهش چشمگیری خواهد یافت.

گزارش‌گران بدون مرز ممنوعیت حضور خبرنگاران خارجی در ایران را مضحک توصیف کرد

posted onMay 12, 2021
noدیدگاه

سازمان گزارش‌گران بدون مرز با اعلام این که منع ورود خبرنگاران آمریکایی و انگلیسی، روزنامه‌نگاران و بخش‌های فارسی‌زبان رسانه‌های جهانی را تهدید می‌کند، چنین طرحی را مضحک و فاقد وجاهت قانونی دانست.