تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

دبیر ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی دولت روحانی ابر بدهکار بانکی است!

دبیر ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی دولت روحانی ابر بدهکار بانکی است!
posted onApril 26, 2022
noتعليق

با انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی توسط وزارت اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، هر روز ابعاد جدیدی از فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی افشا می‌شود.

به گزارش آواتودی، هرچند انتشار لیست ابربدهکاران بانکی به صورت ناقص و قطره چکانی منتشر شد، اما بررسی دقیق این لیست ناقص از سوی آواتودی نشان می‌دهد که در بین بانک‌هایی که لیست ابر بدهکاران خود را در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌اند، نام  و اطلاعات بدهکاران بانک گردشگری نیز وجود دارد.

در این میان، با بررسی در لیست اکسل منتشر شده، در ردیف ۲۸ به نام شرکت «طلوع مراوید کیش» برخورد می‌کنیم. 

با بررسی سوابق این شرکت در روزنامه رسمی متوجه خواهید شد که این شرکت همان شرکت «میلاد نگین کیش» است که تنها نام خود را تغییر داده است. 

در لیست اعضای هیات مدیره این شرکت نیز با نام‌های محمود و جواد پالیزدار مواجه می‌شویم.

اما نکته‌ای که شاید از چشم همگان پوشیده مانده، این است که جواد پالیزدار ارتباط نسبی با کاظم پالیزدار دارد. 

کاظم پالیزدار هم کسی نیست جز یک مهره فاسد امنیتی که در دولت حسن روحانی از یک کارشناس معمولی به سمت دبیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور منصوب شده بود.

در واقع کاظم پالیزدار پسر عموی جواد پالیزدار است. جواد پالیزدار هم یکی از عناصر اصلی در شبکه فساد مهدی جهانگیری قاچاقچی حرفه‌ای ارز بود که در ۱۸ شرکت با مهدی جهانگیری فعالیت اقتصادی تو در تو دارد. 

این در حالی است که جواد پالیزدار مشاور برادر مهدی جهانگیری یعنی اسحاق جهانگیری در سمت معاوان اول ریاست جمهور نیز بوده است.

به نظر می‌رسد خدمات عنصر فاسد امنیتی، کاظم پالیزدار در مسکوت ماندن پرونده مهدی جهانگیری نیز چندان بی علت نبوده و مهدی جهانگیری در چنین روزهایی حق دارد که به عنوان قاچاقچی حرفه‌ای ارز، در شرکت‌های اقتصادی خود که بر پایه قاچاق حرفه‌ای ارز شکل گرفته، به راحتی جولان بدهد.

با توجه به اسناد و مدارک، با یقین می‌توان گفت که جواد پالیزدار، در حقیقت گماشته کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت روحانی است و نقش کارچاق‌کن وی را بازی کرده و می‌کند.

اختصاصی آواتودی/ دبیر ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی دولت روحانی ابر بدهکار بانکی است!

اختصاصی آواتودی/ دبیر ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی دولت روحانی ابر بدهکار بانکی است!

 

اختصاصی آواتودی/ دبیر ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی دولت روحانی ابر بدهکار بانکی است!


اختصاصی آواتودی/ دبیر ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی دولت روحانی ابر بدهکار بانکی است!

اختصاصی آواتودی/ دبیر ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی دولت روحانی ابر بدهکار بانکی است!