Skip to main content

‏بیش از ٨٠ درصد افراد تحصیل کرده معتقدند که قیام مردم در ایران ادامه خواهد یافت

‏بیش از ٨٠ درصد افراد تحصیل کرده معتقدند که قیام مردم در ایران ادامه خواهد یافت
بر اساس نظرسنجی که یک نهاد دولتی در ایران انجام داده است، بیش از ٨٠ درصد افراد تحصیل کرده در ایران معتقدند که قیام آبان ٩٨ ادامه دار خواهد بود.
posted onDecember 31, 2019
nocomment

به گزارش آواتودی، مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که یک نهاد دولتی است و زیر نظر جهاد دانشگاهی فعالیت می‌کند، به تازگی درباره قیام آبان ٩٨ نظرسنجی انجام داده است.
‏جامعه آماری این نظرسنجی را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر تشکیل می‌دهند که نتایج آن بسیار حائز اهمیت و نشان دهنده افزایش چشمگیر شکاف مردم و حاکمیت، به ویژه افراد تحصیل کرده است.

‏بیش از ٨٠ درصد افراد تحصیل کرده معتقدند که قیام مردم در ایران ادامه خواهد یافت
‏بر اساس نتایج حاصله از نظرسنجی فوق، ٧٩ درصد افراد شرکت کننده در این نظرسنجی که همگی دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر بوده‌اند، معتقدند که اعتراضات در ایران که نمونه‌های آنها را در قیام دی ماه ٩٦ و آبان 98 مشاهده کردیم، ادامه دار خواهد بود.
‏این در حالی است که جمهوری اسلامی مدعی است، اعتراضات را سرکوب کرده است.
‏بر اساس گزارشی که به تازگی رویترز منتشر کرد، جمهوری اسلامی بیش از ١٥٠٠ نفر از معترضان را با دستور مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران کشته است.
‏همچنین ٨٥ درصد از افراد تحصیل کرده در ایران معتقدند که در قیام آبان ٩٨ حق با مردم و معترضان بوده است. بر اساس این گزارش، ٨٥ درصد این افراد نیز از نحوه اداره کشور انتقاد داشته و جزو افراد ناراضی طبقه‌بندی می‌شوند.
‏مهمترین نتیجه حاصل از نظرسنجی جدید مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) این است که نشان می‌دهد ٨٤ درصد افراد تحصیل کرده و دارای مدارک تحصیلی عالی در ایران ارزیابی مثبتی نسبت به آینده کشور ندارند!
‏حجت مرتجی یکی از مدیران ارشد خبر خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) در حساب کاربری توییتر خود بخش‌هایی از این نظرسنجی را افشا کرده است.