Skip to main content

مسمومیت مشکوک حداقل چهارصد نفر در رضوانشهر

مسمومیت حداقل چهارصد نفر در رضوانشهر
posted onJuly 2, 2024
nocomment

 برپایه گزارشات منتشر شده، از روز جمعه، هشتم تیرماه ١٤٠٣ شمسی، حداقل ٤٠٠ نفر از مردم شهرستان رضوانشهر از توابع استان گیلان، بر اثر آنچه "مسمومیت" گزارش شده به مراکز درمانی مراجعه کرده و شماری از آن‌ها بستری شده‌اند.

با فراگیر شدن خبر این رویداد عجیب، نه تنها هیچکدام از نهادهای ذی ربط روی خط نیامده بلکه هر کدام از سازمانهای مسئول در قبال مسئولیت پذیری شانه خالی کرده و تنها به ارائه مشارەای ساده بسنده کرده است.

همچنین با گذشت چهار روز از آغاز روند مسمومیت شهروندان رضوانشهری، تاکنون هیچ‌یک از نهادهای مسئول حکومتی توضیح مشخصی در مورد منشا و دلایل آن، ارائه نداده‌اند.

در همین رابطه، محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در اظهار نظری بچەگانه بدون اشاره به منشا اصلی این مسمومیت‌ها، صرفا به توصیه "ضدعفونی دست‌ها و جوشاندن آب" به مردم رضوانشهر، بسنده کرده است.