Skip to main content

با غیرقانونی شدن اعلام اسامی دریافت‌کنندگان، واکسیناسیون رسما محرمانه شد

با غیرقانونی شدن اعلام اسامی دریافت‌کنندگان، واکسیناسیون رسما محرمانه شد
posted onMay 2, 2021
nocomment

جهانپور، مقام سخنگوی سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی از ممنوعیت افشای لیست دریافت‌کنندگان واکسن خبر داد.

این مقام جمهوری اسلامی واکسیناسیون را روندی با "کنترل مدارک هویتی" دریافت‌کنندگان خوانده که افشای اسامی آنها پیگرد قانونی خواهد داشت.

در روزهای گذشته افشای فساد جمعی مقامات جمهوری اسلامی منصوب در مراکز مختلفی همچون، شهرداری‌ها، خانه سالمندان، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی عمده، موجب شد تا تعدادی از آنها برای آرام نگه‌داشتن اذهان عمومی عزل شوند.

به نظر می‌رسد این تصمیم برای پیشگیری از عزل عوامل پایینی فساد هرم قدرت اتخاذ شده است.

ادامه چنین روندی با وجود فقدان سازوکار نظارتی و فساد سیستماتیک همیشگی در جمهوری اسلامی، می‌توانست زمینه نارضایتی مقامات رده‌پایینی را گسترش دهد.