Skip to main content

برخورد با مفسدین ریز برای تحکیم حاشیه امن مفسدین دانه درشت!

برخورد با مفسدین ریز برای تحکیم حاشیه امن مفسدین دانه درشت!
posted onAugust 1, 2020
nocomment

مهاباد: در چند روز گذشته ۷ نفر از کارمندان شهرداری مهاباد با اسامی حسن سید امینی، آرمان کریمی، فاخر بایزیدی، قادر علیزاده، سعید مصطفی نژاد، یوسف احمدپور و طاهر نیازمند توسط اداره اطلاعات کشوری در محل شهرداری مهاباد با دستبند دستگیر و جهت انجام بازجویی به محل نامعلوم انتقال داده شدند.

جرم مطرح شده این افراد اختلاس۷۰ میلیارد تومانی و گرفتن رشوه در شهر سازی و زمینهای قولنامه ای و ساخت و ساز غیر مجاز در محل شهرداری مهاباد عنوان شده. همچین تعدادی از این افراد با سرمایه مردم و شهرداری مشغول قمار اینترنتی بودند.

مبارزه با فساد یک شعار توخالی و در راستای ساماندهی فساد سیستماتیک است و پاک کردن صورت مساله برای فریب افکار عمومی است. دزدان اصلی مهاباد که در شهرداری مشغول چپاول مال مردم و دارایی شهر هستند آزادانه جولان میدهند. اکثر افراد حاضر در شورای شهر از جمله دزد بزرگ گله حامد حیدری و ابراهیم ک و عباس ح و قویطاسی و ک خضری و سامان راهنما با وساطت شاه دزد شهرداری و شهر، حسن گیته و شراکت اداره اطلاعات مشغول چپاول اموال و دارایی های شهر هستند. هر کدام از افراد نامبرده دارای چندین ملک چند ده میلیاردی در شهر و باغهای چندین هکتاری و چراغانی شده جهت مراسم شبانه هستند. چرا سراغ این شاه دزدان نمی روند؟ زیرا پای اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه وسط کشیده میشود.

طبق تحقیقات آواتودی کلید اکثر دزدیها و پولهای اختلاس شده ۱۰ سال گذشته در دست پیمانکار شهرداری صلاح مام رمضانی است.

صلاح مام رمضانی جهت دریافت کار پیمانکاری از شهرداری مهاباد در ۱۰ سال گذشته به گفته خودش چندین میلیارد تومان به اعضای شورای شهر رشوه داده و حتی عنوان کرده محتویات یخچال منزل و خانه باغ و حتی فاحشه مهمانیهای آنها را فراهم کرده است.

در صورت دستگیری صلاح مام رمضانی باید فاتحه خیلی از دانه درشتها و خودیهای نظام را در شهرداری و شورای شهر مهاباد خواند. آیا جان او در خطر است؟!