Skip to main content

اخراج تمام کارگران کارخانه نگهداری قطارهای خودکشش ترن‌ست

اخراج تمام کارگران کارخانه نگهداری قطارهای خودکشش ترن‌ست
تمام کارگران کارخانه نگهداری قطارهای خودکشش به نام ترن‌ست به طور دسته جمعی اخراج شدند.
posted onJuly 24, 2020
nocomment

به گزارش آواتودی، کارخانه نگهداری قطارهای خودکشش شامل 20 دستگاه قطارهای تندرو پردیس (ترن ست) ساخت زیمنس و 34 دستگاه قطارهای ریل‌باس روتم ساخت کره است که قطارهای حومه‌ای را نگهداری می‌کند.
این مجموعه حدود 200 کارگر دارد که در روزهای اخیر به طور دسته جمعی همه کارگران خود را اخراج کرده است.
پس از اخراج دسته جمعی این کارگران، آنها متوجه شدند که نمی‌توانند از کارفرما شکایت کنند، زیرا کارفرمای واحدی ندارند و هر کدام از کارگران، قرارداد موقت همکاری با برخی از شرکت‌های زیرمجموعه راه‌آهن از جمله رجا، نوین صنعت رجا، سایمان صنعت و کیان صنعت شهباز دارند.
این کارگران تاکنون تصور می‌کردند که قرارداد آنها با یک شرکت دولتی است، اما حالا مشخص گردید که همه آنها فریب خورده و قراردادهای موقت کاری با شرکت‌های خصوصی زیرمجموعه شرکت دولتی داشته‌اند.
فریب کارگران و پایمال کردن حقوق آنها در جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد و بسیاری از جوانان تحصیل کرده بیکار با علم به اینکه حقوق آنها پایمال می‌شود، به دلیل مشکلات شدید اقتصادی مجبور هستند که به این قراردادهای ظالمانه تن بدهند.