Skip to main content

زندانیان سیاسی قهرمانان ملی كشور را نباید فراموش كنیم!

زندانیان سیاسی قهرمانان ملی كشور را نباید فراموش كنیم!
posted onJanuary 30, 2020
nocomment

امین مرتاض متولد ١٣٦٧ اهل بندر انزلی كه‌ در اواخر مرداد ١٣٩٧ به‌ همراه نامزدش دستگیر شده‌ در زندان لاكان شهر رشت در بدترین شرایط به‌ سر می برد. سپاه‌ پاسداران شاكی پرونده‌ امین مرتاض است و او را به‌ تبلیغ علیه‌ نظام، توهین به‌ خمینی و خامنه‌ای متهم و به‌ هشت سال زندان محكوم كرده‌ اند.

امین مرتاض تنها نان آور خانواده‌ بود و دارای پدر بیمار و وضعیت مالی و معیشتی وخیمی است. بنا به‌ گزارش رسیده‌ به‌ آواتودی زندانیان سیاسی لاكان شهر رشت در شرایط بسیار بدی قرار داده‌ شده‌اند. زندانیان سیاسی را در بند جرائم عمومی در میان سارقین (دزدهای كوچك زیرا سارقین بزرگ حاكم كشور هستند) و افراد خلافكار نگهداری می كنند و اعتراض این زندانیان به‌ جایی نرسیده‌ است.

اطلاعات خود را درباره‌ زندانیان سیاسی برای ما بفرستید تا نهادهای حقوق بشری بین المللی را در جریان قرار بدهیم و در حد امكان از جنایات جمهوری اسلامی جلوگیری كنیم.

زندانیان سیاسی قهرمانان ملی كشور را نباید فراموش كنیم!