Skip to main content

فساد و کلاهبرداری فرماندهان دیروز و امروز سپاه پاسداران

ابعاد تازه از کلاهبرداری میلیاردی خودرویی درسیستان وبلوچستان وگلستان به مدیریت سید احمد میرمحمدی بازنشسته سپاه پاسداران و حمایت ژن های برتر و آقازادەھای خاص
ابعاد تازه از کلاهبرداری میلیاردی خودرویی درسیستان وبلوچستان وگلستان به مدیریت سید احمد میرمحمدی بازنشسته سپاه پاسداران و حمایت ژن های برتر و آقازادەھای خاص
posted onApril 17, 2018
nocomment

 

دستگیری شخصی دوتابعتی ایرانی هندی (بلوچ) که میرمحمدی۱۶۰میلیارد تومان به حسابش پول واریزکرده طبق اسناد و مدارک بیش از دو سال از سکوت معنا دار دستگاه قضا در پرونده ی  ٧٠٠ ميلياردي کلاهبرداری شرکت کیشکور خودرو به مدیر عاملی آقای (سیداحمدمیرمحمدی) که به پشتوانه ی ژن های برتر آقای ف_ح_ع  وخانم ز_ل (زهرا لاریجانی؟) صورت پذیرفته، میگذرد،  سرمایه گذاری که بیش از ٣٠٠٠خانواده ی سیستانی و گلستانی را قربانی خود کرده و دارو ندارآنان را بلعيده است.

سیداحمد میرمحمدی

سیداحمد میرمحمدی

عمده فعالیت سیداحمد میرمحمدی که تحت نام شرکت «کیشکور خودرو» در بین مردم شناخته میشد در قسمتهای نیمه جنوبی بلوچستان متمرکز بوده است. بگفته یکی از مال باختگان ، آقای «سید احمد میر محمدی» دو سال قبل در زمان اوج گیری بحران شرکتهای خودرو سازی کشور با افتتاح یک دفتر صوری در تهران و ایجاد کانالهای ارتباطی با سرمایه داران بلوچ خود را یکی از قطعه سازان این شرکتها معرفی کرده است و ادعا نموده که قطعات بسیاری به شرکت ایران خودرو فروخته است و اکنون این شرکت بنا بر بحران موجود قادر به پرداخت بدهی خود به شرکت من نیست و به همین جهت ایران خودرو به من پیشنهاد فروش اتومبیل به قیمت زیر بازار کرده است .

اکنون در نظر دارم  این خودرو ها را در قبال دریافت پول پیش  بعد از چهل روز به قیمت زیر بازار تحویل مشتریان  بدهم.

یک تن از  این مال مالباخته در بخش دیگری از مصاحبه خود میگوید که این فرد شیاد جهت جلب اعتماد مالباختگان تا قبل از این مدت به صورت منظم خودروهای سفارشی مردم را به قیمت زیر بازار به قربانیان خود تحویل میداده است اما آخرین بار پس از دریافت پول بیش از ده هزار خودرو که جمع مبلغ آنها بیش از هفتصد میلیارد تومان میباشد، از کشور گریخته است. آخرین اخبار از سرنوشت « سید احمد میر محمدی» حکایت از آن دارد که این کلاهبرداربا پرواز ماهان ایرعازم کانادا شده است.

 مال باختگان که بیش از نیمی از آنها را خانواده های اهل سنت تشکیل می دهند متعجب از میزان نفوذ ژن های برتر در روند قضایی پرونده هستند. با گذشت ٢سال از زمان این اتفاق همچنان این پرونده مسکوت مانده و هیچ نهاد و مسئولی پاسخگوی یاس و ناامیدی و مرگ تدریجی آرزوهای  بیش از سه هزار خانواده ی سرمایه گذار که بالغ بر ده هزار  زن و مرد و کودک ایرانی را شامل میشود، نیست.

طبق گزارشاتی که به بیرون درز کرده آقای احمدمیرمحمدی به حساب فردی به نام بخشان با تابعیت هندی ایرانی (بلوچ) که پول واریزکرده نیزدستگیرشده ولی  کسی دلیل سکوت دستگاه قضایی را نمی داند. گویا افراد با نفوذ در قوه قضاییه به دلایلی علاقه ندارند این پرونده روال قانونی خود را طی کرده و مانع ازصدوررای قاضی پرونده میشوند.

سیداحمد میرمحمدی

سیداحمد میرمحمدی

سیداحمد میرمحمدی

سیداحمد میرمحمدی