رفتن به محتوای اصلی

مقاله

مقاله

نقدی بر جایگاه زن در ایران باستان

posted onOctober 18, 2021
noدیدگاه

فردوسی از اولین و معدود شاعرانی است که ارزش اساطیری فراتر از آنچه باب و منوال زمان حال است، در زمان باستان برای زن قائل بوده و دست‌کم در اثر جاودان او بیست‌و‌چهار زن نقش‌آفرینی می‌کنند.

راز سر درگمی و دور شدن آدمها از مقام انسانیت در اکثر کشورهای جهان چیست؟! 

posted onJanuary 29, 2021
noدیدگاه

در طی چند سال کاوشهای زیادی برای یافتن جواب این سوال بظاهر نامفهوم و بی معنی صورت گرفت تا اینکه در نهایت به یک نکته ی فوق العاده عجیب، نامرئی و شگفت انگیز و حتی باور نکردنی رسیدم!!!

بزرگترین ضد انقلاب جهان!

posted onSeptember 18, 2020
noدیدگاه

هر گاه سخن از «انقلاب» میشود اولین مفهومی که در ذهن هر مخاطبی شکل میگیرد تغییر ساختاری در یک نظام کهنه و از مد خارج شده و ایجاد یک سیستم جدیدتر و مدرن تر برای پاسخگویی به نیازهای جوامع بشری آن هم دقیقا در جهت پیشرف