Skip to main content

ناکامی آخرین تلاش های جمهوری اسلامی برای مقابلە با تحریم نفتی

ناکامی آخرین تلاش های جمهوری اسلامی برای مقابلە با تحریم نفتی
نفت عربستان جایگزین نفت ایران!
posted onAugust 19, 2018
nocomment

 

مقامات ایران روز یکشنبە 28 مرداد 97 با ابراز نگرانی از تصمیم عربستان سعودی مبنی بر افزایش تولید نفت خطاب بە اوپک گفتەاند کە هیچ کدام از کشورهای عضو اوپک نباید اجازە داشتە باشند کە  بەجای یکی دیگر از اعضا نفت صادر کنند. 

 

کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز یکشنبە در جلسەای با محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)  گفت: هیچ کشوری نمی‌تواند سهمیه تولید و صادرات دیگر کشورهای عضو را تحت هر شرایطی بگیرد و مجوزی هم توسط نشست وزیران برای چنین اقدامی صادر نشده و شرایط فنی دیگر کشورها نیز حاکی از چنین توانمندی‌ نیست.

 

ایران پس از عربستان و عراق سومین کشور تولید کنندە نفت در اوپک است.

 

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ١٨ اردیبهشت خروج واشنگتن از توافق هستەای ایران و کشورهای ١+٥ در سال ٩٤ موسوم بە برجام را اعلام کرد. ترامپ همچنین با وضع تحریمهای تازەای علیە جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا متحدانش را  قانع کند کە خرید نفت از ایران را متوقف سازند.

 

رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای عضو اوپک خواستە بود کە برای کاهش قیمت سقف تولید خود را افزایش بدهند. وزرای انرژی عربستان و روسیە  از آمادگی این دو کشور برای سهولت در تولید بیشتر نفت بە منظور کاهش نگرانی مشتریان خبر دادند. 

 

اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور ایران روز یکشنبە، ٢٨ مرداد اعلام کرد کە برخلاف تحریمهای تازە آمریکا علیە بخش انرژی و بانک ایران، تهران در تلاش است کە راههای تازەایی برای فروش نفت و انتقال پول بە داخل کشور پیدا کند

 

جهانگیری در اینبارە بە خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: در بخش اقتصادی فعلا در اروپا، هم در زمینه خرید نفت و هم در زمینه برخی مبادلات تجاری، محدودیتی به وجود نیامده است. البته برخی از شرکت های خصوصی مخصوصا اروپایی ها از ایران رفته اند که اثرشان تا این لحظه خیلی تعیین کننده نبوده به جز برخی پروژە ها و طرح هایی که قرارداد داشتیم و محدود شده است.

 

جهانگیری افزود: اروپایی ها در جلسات به وزارت امور خارجه گفته و اطمینان داده اند، در مقطعی زمانی قبل از اینکه آمریکا بخواهد تحریم های اصلی خودش را عملیاتی کند که در آبان ماه، نفت و نظام بانکی ما با تحریم از سوی آمریکایی ها مواجه می شود، جبران کنند .

 

آمریکا ١٦ اردیبهشت تحریمهای جدیدی را علیە ایران وضع کرد کە شامل تحریم بانکها از معاملە با دلار، تحریم بخش فلزات گرانبها و خودرو ایران می شود.

 

واشنگتن همچنین روز ١٣ آبان بخش نفت و انرژی و حمل و نقل ایران را تحریم خواهد کرد.